Logo

Provozní doba:

Po:       10 -16 hod.
Út-pá:    8 - 16 hod.

po dohodě i později
nebo sobotu dopoledne

+420 604 736 718
info@nejprivesy.cz
  1. Úvod
  2. VŠE O NÁKUPU
  3. Možnosti odstoupit od smlouvy

Poučení spotřebitele o možnosti odstoupit od smlouvy


Vážený zákazníku,

jelikož jste v postavení spotřebitele realizoval u naší společnosti objednávku zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, zasíláme Vám v souladu s právními předpisy toto poučení o Vašich právech.

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. V případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, tak tato lhůta počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat písemně společnost TRAILERS & FACILITY s.r.o., IČ:29382572, se sídlem Příborská 333, Frýdek-Místek, 73801 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.


Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu Vám vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Příborská 333, Frýdek-Místek, 73801. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Dále jsme nuceni Vás informovat, že ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši .................... Kč.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

S pozdravem

 

 

za TRAILERS & FACILITY s.r.o.,

IČ:29382572

Ryszard BABILON, jednatel společnosti

 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz